Danh sách từ A-Z
Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
10 lượt xem

0,01% số học sinh đứng đầu nắm quyền kiểm soát luật pháp và trật tự ở trường cấp ba Jusin, nhưng một học sinh chuyển trường bí mật lại gây nhiễu loạn thế giới bất khả xâm phạm ấy.

#Dự Phòng
Vietsub #1